Internet trgovina radi od 0 do 24 sata. Besplatna i ekpresna dostava za sve narudžbe preko 250 kn.

PRODULJENO JAMSTVO na 3 godine za proizvode vrijednosti od 3.751 do 7.500 kn (P16)

Šifra artikla: 3457
Jedinica mjere: 
Dostupnost artikla:   Artikl je dostupan
Cijena: 249,00 Kn
Mirno spavajte s našim produljenim jamstvom! Vrijedi na rok od ukupno 3 godine od datuma kupnje proizvoda i pokriva kvarove opisane u Jamstvenom listu koji ste dobili uz proizvod.

Ostale informacije

PROTECTO JAMSTVO je specijalizirano jamstvo za tehničke uređaje. ŠTO POKRIVA PROTECTO JAMSTVO? PROTECTO JAMSTVO (puno jamstvo), šifre jamstva: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, PJ1, PJ2, PJ3, PJ4, PJ5, PJ6, PJ7, PJ8, PJ9, PJ10, PJ11, PJ12, P79, P101, P102, P103, P104 i ostale pokriva štete nastale: a) nedostatkom materijala ili izvedbe po isteku jamstva proizvođača (produljena garancija) b) kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom; c) provalnom krađom; d) požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem ili žarenjem; e) nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine) ali jedino u slučaju sigurnog i pažljivog korištenja i odlaganja na sigurnom i zaštićenom mjestu; uz samopridržaj (vidi Samopridržaj, članak 6., stavak 5. ovih uvjeta); f) djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje; g) implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku; h) vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.); i) elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, smrzavanja, poplava, snježnih lavina; j) požarom, udarom groma, eksplozijama svih vrsta, štetom nastalom gašenjem požara; k) blažom opekotinom i zapečenjem, dimom i čađom uslijed vanjskog djelovanja; l) neizravnim udarom groma; m) neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona; n) prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama. KOLIKO TRAJE PROTECTO JAMSTVO? PROTECTO JAMSTVO stupa na snagu danom kupnje uređaja i traje ovisno o kupljenom roku PROTECTO JAMSTVA. KADA SE MOŽE KUPITI PROTECTO JAMSTVO? PROTECTO JAMSTVO može se kupiti isključivo prilikom kupnje uređaja KAKO MOGU BITI SIGURAN U PROTECTO JAMSTVO? Rizici korištenja tehničkih uređaja osigurani su kod vodećeg osiguravajućeg društva, tako da su vaša prava dodatno zajamčena. Više o Protecto jamstvima pročitajte u Općim uvjetima PROTECTO JAMSTVA Euro toner d.o.o. samo posreduje kod ugovaranja jamstva te ne snosi nikakvu odgovornost prema kupcu u slučaju reklamacije niti posreduje kod potraživanja odštete, za sve informacije možete se obratiti direktno davatelju PROTECTO JAMSTVA http://www.partum.hr/Portals/3/dokumenti/OP%C4%86I%20UVJETI%20PROTECTO%20JAMSTVA.pdf